Prodajni pogoji

Pikap d.o.o. (www.kuponi.si) omogoča in organizira promocijsko prodajo storitev/proizvodov na spletni strani www.kuponi.si kot posrednik v imenu in za račun pogodbenega partnerja. Pogodbeni partner s podpisom pogodbe sporoča, da je v popolnosti prebral, razumel in sprejel pogoje, opisane v pogodbi o poslovnem sodelovanju.

Pogodbeni partner mora v skladu s pogodbo upoštevati vse dogovore in zapisane pogoje le v primeru, da je pogodba podpisana.

Pogodbeni partner se kot lastnik proizvodov/storitev obveže, da bo določen promocijski proizvod/storitev dostavil na najbolj kakovosten način, pri tem pa bo sledil standardom kakovosti in upošteval vestno podjetništvo.

Pikap d.o.o. se obvezuje , da bo po najvišjih standardih poslovanja organiziral in vodil promocijsko prodajo.

Pikap d.o.o. ni lastnik, niti nima v lasti proizvodov/storitev, ki jih promocijsko ponuja preko svoje spletne strani (www.kuponi.si) in zato ne more biti odgovoren za morebitne napake (pravne ali materialne pomanjkljivosti) ali kakšne druge težave, ki lahko nastanejo pri uporabi ponujenih proizvodov/storitev. Za to odgovarja izključno pogodbeni partner, ki je tudi lastnik ponujenih proizvodov/storitev. Kot lastnik je partner v celoti odgovoren za vse morebitne poškodbe, bolezni, škodo, terjatve, odgovornosti in po potrebi tudi druge podatke.

Potrdila o plačilu določene storitve/proizvoda (kupona) se izdajo kupcu na njegovo ime oz. imena, ki jih je navedel za nosilce kuponov, po uspešni realizirani ponudbi. Kupon poleg imena vsebuje še druge podatke: številka/koda kupona, ime kupca*, unikatno identifikacijsko kodo, opis storitve/proizvoda, rok koriščenja, kraj oz. naslov koriščenja in po potrebi tudi druge podatke.

Vse morebitne reklamacije rešujeta izključno kupec kupone in ponudnik v zakonsko določenem reklamacijskem roku.

Kupec soglaša, da bo znesek za posamezno ponudbo zmanjšan z njegove kartice/monete le v primeru uspešne realizirane ponudbe. V primeru, da posamezna ponudba ni uspela, kupcu storitev/proizvod ni obračunana in do koriščenja le-te nima pravice. Za nakup storitve/proizvoda se od uporavbnika zahteva registracija, Nakup brez registracije na spletni strani www.kuponi.si ni mogoč


19. april 2014 Zadnja sprememba: 10. maj 2017 ob 10:36